Μπρούτζινη επιγραφή σε ξύλινη βάση

Bronze inscription with engraved letters on a wooden base